Kadry i płace – bezpłatne kursy online

Przedsiębiorstwo to nie tylko budynek. To przede wszystkim ludzie, którzy spędzając w nim czas pracując. Aby nie panował chaos istnieje Dział Kadr i Płac, inaczej określany Działem Personalnym bądź też Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Najważniejszą osobą w nim jest specjalista ds. personalnych, czyli mówiąc potocznym językiem – kadrowa. Do jej obowiązków należą praktycznie wszelkie sprawy związane z pracownikami, między innymi kwestia organizacji szkoleń i kursów. Pierwsze, podstawowe, które musi przejść absolutnie każdy pracownik to oczywiście Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czyli w skrócie szkolenie BHP. Pozostałe skierowane są do konkretnych osób, jak na przykład szkolenia dla menedżerów. Obejmują one zagadnienia związane m.in. z diagnozą własnej osobowości w kontekście działań kierowniczych, kierowaniem zespołem oraz budowaniem kompetencji.

Aby móc rozdzielać szkolenia dla innych najpierw samemu trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie. Oferta kursów dla kadrowych ze środków UE i nie tylko jest bardzo bogata, podobnie jak szkoleń o prawie pracy. Podobna sytuacja panuje w przypadku podyplomowych studiów skierowanych do kadrowych. Aby podnieść swoje kwalifikacje warto również udać się na kurs pod nazwą specjalista ds. kadr i płac. Po zdaniu końcowego egzaminu zyskujemy certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności, zarówno te teoretyczne, jak i praktyczne.
W obydwu powyższych przypadkach pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybór firmy szkoleniowej. Musi to być decyzja dobrze przemyślana, która rozważy wszystkie możliwe plusy i minusy dostępnych ofert.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z reguły wiąże się z kosztami, związanymi z samym szkoleniem, a czasami także dojazdami. Można oczywiście skorzystać zaoszczędzić korzystając z ofert kursów i szkoleń internetowych. Nie różnią się one zbytnio od formy tradycyjnej. Wśród oferty można znaleźć także bezpłatne szkolenia.
Internet może okazać się pomocny także w kwestii szukania odpowiednich porad, przykładem może być internetowe doradztwo podatkowe.

Wracając do personalnych spraw firmy nie można pominąć jeszcze jednego możliwego wyjścia. Zamiast szkolić dodatkowo swoich pracowników można zainwestować w outsourcing kadrowo-płacowy. Jest to z pewnością metoda szybsza i wygodniejsza, choć posiada również minusy. Największy z nich to ryzyko związane z danymi osobowymi pracowników, które mogą zostać ujawnione ze szkodą dla przedsiębiorstwa.